Opći uvjeti korištenja

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici http://ljubimci.24sata.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka trgovačkog društva 24sata d.o.o., odnosno koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu trgovačkom društvu 24sata d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja trgovačkog društva 24sata d.o.o. te drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja objavljenih na internet stranici http://ljubimci.24sata.hr, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava trgovačkog društva 24sata d.o.o., te si 24sata d.o.o. izričito pridržava pravo takvo korištenje naplatiti po svojoj slobodnoj procjeni, kao i sudskim putem i bez bilo kakvog upozorenja sudskim putem potražiti zaštitu svojih prava i naknadu štete.


Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Trgovačko društvo 24sata d.o.o. ne odgovara za štetu koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internet stranice, za bilo koje radnje korisnika do kojih dođe uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internet-stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internet stranice.
Trgovačko društvo 24sata d.o.o. zadržava pravo izmjene kako bilo kojeg dijela, tako i cjelokupnog sadržaja objavljenog na internet stranicama http://ljubimci.24sata.hr, te neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.


Ova internet stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Trgovačko društvo 24sata d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama te ne odgovaraju za sadržaj istih. Ovo se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet stranicama koji su kreirani od strane trećih osoba.


Čitatelj koji pošalje fotografska djela, snimljene video uratke, pisana djela, glazbena djela s ciljem njihovog objavljivanja (u daljnjem tekstu: "Autor") u cijelosti prenosi na trgovačko društvo 24sata d.o.o. (u daljnjem tekstu: "Korisnik") pravo reproduciranja i pravo distribucije na svom autorskom djelu koja će nastati prihvaćanjem ovih općih uvjeta, sukladno članku 56. i 59. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, bez naknade i bez vremenskog i prostornog ograničenja. Autor na Korisnika prenosi i sva imovinska prava koja proizlaze iz prava reproduciranja i prava distribucije autorskih djela Autora. Slanjem svojih materijala Autor na Korisnika prenosi u cijelosti: pravo objavljivanja; tiskanja ili drugog načina uporabe i adaptacije djela, kompilacije, ili za druge oblike objave; prodaju; distribuciju; iznajmljivanje; posudbu ili drugi oblik uporabe preslike autorskog djela, sve u neograničenom broju primjeraka i na bilo koji način bez obzira na tehniku kojom se djelo koristi. Autor odustaje od bilo kakve posebne naknade za sve prethodno navedeno.
Autor i Korisnik suglasno utvrđuju da je pravo izdavanja primjeraka autorskih djela Autora trajno i vremenski neograničeno preneseno na Korisnika koji je i isključivi nositelj tih prava, u cijelosti, u neograničenom broju primjeraka, izravno i neizravno, bilo kojim sredstvima i u bilo kojem obliku, u neograničenom broju izdanja, kako za potrebe Korisnika tako i za potrebe povezanih društava.
Autor se odriče prava na davanje zabrane Korisniku za javno izlaganje Autorovih autorskih neobjavljenih djela koja će nastati prihvaćanjem ovih općih uvjeta. Autor se odriče prava otkupa primjeraka autorskih dijela koja će nastali temeljem slanja svojih uradaka, a koja autorska djela Korisnik namjerava prodati za preradu ili ih na drugi način uništiti ili ih povući iz prometa. Korisnik zadržava pravo na diskrecijsku odluku o nagrađivanju onih Autora koje smatra najboljima.


Autor jamči da su fotografska djela, snimljeni video uradci, pisana djela, glazbena djela njegovo isključivo vlasništvo. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Korisniku koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni materijal, Autor se obvezuje držati Korisnika slobodnim od štete i tužbenih zahtjeva trećih osoba, obzirom da je sam isključivo odgovoran za izradu i sadržaj dostavljenog materijala, te preuzima odgovornost kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Korisnika od svih takvih zahtjeva. S tim u vezi, Autor se obvezuje nadoknaditi Korisniku svaki oblik štete koja je nastala za Korisnika temeljem zahtjeva trećih osoba po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni materijal.


24sata d.o.o. izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje internet stranice na način i/ili u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Hrvatskoj, kao i dobri običaji.
Trgovačko društvo 24sata d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ove opće uvjete korištenja te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Promjene općih uvjeta stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.


ZAŠTITA PRIVATNOSTI


Trgovačko društvo 24sata d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. Trgovačko društvo 24sata d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi trgovačkom društvu 24sata d.o.o.


Trgovačko društvo 24sata d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga trgovačkog društva 24sata d.o.o. na zadovoljstvo korisnika.Trgovačko društvo 24sata d.o.o. se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.
Za analizu svoje internetske stranice koristimo software za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje internetske stranice, te time stječemo dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete naše ponude.


S tim u vezi koriste se i tzv. cookies. Cookies su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. To nam omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. Cookies se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na browseru, i odbiti ili izbrisati. To međutim može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti.


Navedeni software osim toga prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio.
Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.

Prijavi se

×

Promijeni lozinku

Upišite svoje korisničko ime ili e-mail adresu s kojom ste se registrirali na 24ljubimci i kliknite na "Pošalji", nakon čega će vam stići e-mail poruka s daljnjim uputstvima.

×

Registriraj se


×

Galerije